Hạ tầng kĩ thuật

Hơn 20 năm đầu tư tại Bình Phước, Sikico Group định hướng khai thác, quản lý và kinh doanh phá triển dài hạn tạo ra chuỗi giá trị cho Đối Tác cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội. Theo thời gian, Sikico Group đã và đang khai thác kinh doanh các ngành nghề:
technical
Viễn thông và an ninh PCCC
Nhằm phục vụ nhu cầu viễn thông tốt nhất cho Nhà Đầu Tư, ANZONE đã hợp tác với Viettel để triển khai hệ thống cáp, vệ tinh... với đầy đủ các chức năng điện đàm, Internet... Quý Khách Hàng đến đây làm việc sẽ hoàn toàn yên tâm với chất lượng dịch vụ của mạng lưới viễn thông tạ ANZONE.
technical
Hệ thống cấp điện
Nguồn điện quốc gia 220kv ổn định, công suất đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh Nghiệp, giúp kéo dài tuổi thọ hệ thống máy móc... cũng như đảm bảo thời gian sản xuất theo kế hoạch của Nhà Đầu Tư
technical
Hệ thống thoát nước
Một cơ sở hạ tầng hoàn hảo chắc chắn được ANZONE đầu tư ngay cả các hệ thống thoát nước cho từng Nhà Đầu Tư nhằm đảm bảo đối lưu thông suốt các hoạt động sản xuất sinh hoạt tại đây
technical
Hệ thống nước
Hệ thống nguồn nước sạch quốc gi từ thị xã Bình Long và nhà máy cấp nươc riêng của ANZONE sẽ đảm bảo đáp ứng tất cả các nhu cầu sản xuất cũng như sinh hoạt cho đội ngũ công nhân viên của Nhà Đầu Tư
technical
Hệ thống giao thông
Nhằm phục vụ nhu cầu viễn thông tốt nhất cho Nhà Đầu Tư, ANZONE đã hợp tác với Viettel để triển khai hệ thống cáp, vệ tinh... với đầy đủ các chức năng điện đàm, Internet... Quý Khách Hàng đến đây làm việc sẽ hoàn toàn yên tâm với chất lượng dịch vụ của mạng lưới viễn thông tạ ANZONE.
technical
Diện tích cây xanh
Nhằm phục vụ nhu cầu viễn thông tốt nhất cho Nhà Đầu Tư, ANZONE đã hợp tác với Viettel để triển khai hệ thống cáp, vệ tinh... với đầy đủ các chức năng điện đàm, Internet... Quý Khách Hàng đến đây làm việc sẽ hoàn toàn yên tâm với chất lượng dịch vụ của mạng lưới viễn thông tạ ANZONE.
technical
Nhà máy xử lý nước thải
Các loại nước thải từ Doanh Nghiệp với nhiều mức độ B,C...khác nhau sẽ được Nhà Máy Xử Lý nước thải của ANZONE phục vụ xử lý nhằm đảm bảo độ an toàn tuyệt đối theo quy định của cơ quan sở tại về vệ sinh an toàn
technical technical technical technical technical technical technical