Chính sách dịch vụ từ ANZONE

Bên cạnh việc được hưởng những quyền lợi khi đầu tư tại tỉnh Bình Phước theo quy định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 9/10/2013 của UBND tỉnh Bình Phước, Nhà Đầu Tư hoạt động tại ANZONE còn được hưởng lợi các chính sách ưu đãi như sau:
Cung cấp thông tin
technical
ANZONE cam kết cung cấp đầy đủ các thông tin cho Nhà Đầu Tư từ quy hoạch chi tiết KCN, chính sách giá, hợp đồng mẫu,... của Anzone cho đến những thông tin, quy định ưu đãi của các Cấp Chính quyền liên quan đến hoạt động củ Nhà Đầu Tư, các dịch vụ này được cưng cấp qua email Contact@anzone.vn
Tư vấn dịch vụ
technical
Nhằm giúp Nhà Đầu Tư tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao, với lợi thế hơn 20 năm hoạt động tại Bình Phước, Anzone cung cấp dịch vụ tư vấn và cung cấp dịch vụ cho Nhà Đầu Tư trong các lĩnh vực hành chánh như xin giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng...
Ưu đãi
technical
ANZONE cam kết có chính sách phục vụ ưu đãi cho Nhà Đầu Tư dài hạn và hợp tác tốt với Anzone trong việc bảo vệ môi trường cũng như thực thi trách nhiệm xã hội với địa phương...
Thanh toán
technical
ANZONE cung cấp các phương thức thanh toán linh hoạt theo yêu cầu của từng Nhà Đầu Tư.
Chất lượng và giá cả
technical
Với phương châm cung cấp dịch vụ nhanh chóng và chất lượng tốt nhất cho Nhà Đầu Tư, ANZONE cam kết áp dụng chính sách giá cạnh tranh nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài cho Khách Hàng.
technical technical technical technical technical technical technical